Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä:
Työhuone / Teemu Salonen
Yhteyshenkilö: Teemu Salonen
teemu@tyohuone.com
 

Rekisterin nimi:
Työhuone työnhakijat
 

Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
Rekisteriä käytetään työnhakijoiden luottamuksellisien tietojen tallettamiseen, työhakemusten käsittelyyn ja työnhakijoihin tarvittaessa yhteyden ottamiseen


Rekisterin tietosisältö:
Jos Työhuone huolehtii asiakkaansa puolesta rekrytoinnin ensimmäisistä vaiheista, toimittaa työnhakija Työhuoneelle vapaasti kirjoitetun työhakemuksen, jonka lisäksi hän liittää hakemukseen CV:n, joka sisältää hakijan valitsemat tiedot.
 

Säännönmukaiset tiedonlähteet:
Rekisterin tiedot saadaan hakijalta hänen lähettäessään työhakemusta. Hakemuksen lähettäessään hakija antaa luvan tietojensa keräämiseen, käsittelyyn, säilyttämiseen ja mahdolliseen siirtämiseen.


Tietojenkäsittelyn säännönmukaiset luovutukset:
Työhuone luovuttaa tietoja rekrytointia varten asiakkailleen. Hakija hyväksyy tämän luovuttaessaan Työhuoneelle tietoja.
Tietojen luovuttamisessa noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten antamia ohjeita.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Työhuoneen verkkosivut ovat avoimet ja sen kautta käyttäjät pääsevät ilman kirjautumista selaamaan avoimia tehtäviä.

Työhuoneen työntekijät, jotka käyttävät järjestelmää työtehtäviensä hoidossa, rekisteröidään järjestelmän käyttäjiksi ja heille myönnetään roolinsa
mukaiset käyttöoikeudet järjestelmään.

Tiedot kerätään ja ne säilytetään tietokoneella ja ulkoisella kovalevyllä, jotka ovat suojattu. Tietoja käsittelevät erikseen määritellyt henkilöt henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.


Työnhakijalla on oikeus tarkistaa häntä koskevia hakijarekisterin tietoja henkilötietolain 26§ mukaan. Tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti 

linkedin-logo.png
facebook (1).png
instagram (1).png
youtube-logotype.png
twitter (1).png

Työhuone - Näkyvyyttä rekrytoinnilla!